พื้นที่ศึกษาของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต และกระบี่ 

  • ตามแนวเส้นทางรถไฟ (ทางคู่) สายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่สถานี    ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ –พังงา–ภูเก็ต ที่บริเวณสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต หรือ บริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต)
  • บริเวณอำเภอดอนสัก-จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เชื่อมต่อกับทางรถไฟสายใต้)
  • พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานกระบี่
  • พื้นที่ตามแนวเส้นทางระบบระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต–ห้าแยกฉลอง
 
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต