ทางรถไฟ (ทางคู่) สายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี– พังงา –ภูเก็ต  

ทางรถไฟ (ทางคู่) สายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์) – พังงา –ภูเก็ต (บริเวณสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต หรือ บริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต) (Detailed Design)

 
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต