กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่งคอลซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
EGIS RAIL Co.,Ltd.
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

โทรศัพท์ 0 2215 1515 ต่อ 3046  โทรสาร 0 2215 3526
 
 
ด้านวิศวกรรม
โทรศัพท์ 0 2532 3623  โทรสาร 0 2532 3566
 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
0 2522 7365-7 โทรสาร 0 2522 7368
 
 
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี–พังงา–ภูเก็ต